Kategorier

More information

Berøringssansene

Å stimulere den taktile sansen (berøringssansen i hud, ledd og muskler) kan hjelpe mot uro, et overfølsomt sanseapparat eller lære deg å kjenne kroppens grenser. Dette gir bedre oppfattelse av egen kropp, kan redusere selvstimulering, biting og tygging og dermed bidra til større velvære. Vibrasjoner fra musikk finner du under hørsel og  lyd og under sanserom.

Her er en film om produkter til fikling - noen har vi, andre kan vi ta inn og noe kan du finne frem til selv.

Amajo AS
Hellinga 16D, 1481 Hagan
67074340 - firmapost [at] amajo.no