Kategorier

More information

Kontrollenheter for styring av lys- og lydeffekter

For å kunne styre fargeskift i boblerør, boblevegger, fargevaskere, ballbassenger eller fiberoptiske tråder bruker man ulike kontrollenheter. En kontrollenhet kan være en enkel bryter for å stoppe et fargeskift, en boblestrøm eller bare slå av/på lyset. Enkle brytere har ledning som må plugges inn i utstyret som skal kontrolleres. Det finnes bryterpaneler med store taster (med ledning) for å styre fargevalg, noe som kan være det riktige alternativet ut fra personen som skal betjene dette.

Kontrollenheten kan også være mer avansert og la brukeren bestemme hvilken grunnfarge som skal vises eller blande to farger så en ny nyanse oppstår. Disse kontrollenhetene er trådløse og kan styre flere ting samtidig, f.eks kan både boblerøret og de fiberoptiske trådene bytte farge samtidig. Dette gir en ekstra sterk opplevelse av effekten og dermed påvirkningen.

Ønsker man at to enheter i samme rom skal kunne kontrolleres uavhengig av hverandre, må det spesifiseres ved bestilling slik at de ulike enhetene tilordnes forskjellige kanaler av produsenten.

Kontrollenhetene har forskjellig utforming og krever ulike ferdigheter for å kunne betjenes. I tillegg må utstyret som skal styres ha en mottakerenhet for signalene. I noe av utstyret er denne integrert, i annet er den et tilvalg. Man kan koble flere ulike effekter til samme mottaker ved hjelp av ledninger og signaldelere. Inntil 6 ting kan kobles sammen i en og samme mottaker og dermed styres av samme kontrollenhet.

Amajo AS
Hellinga 16D, 1481 Hagan
67074340 - firmapost [at] amajo.no