Brukerhistorier – Kuleprodukter i eldreomsorg

Liv Beate Stenberg, Hjelpemiddelkonsulent

Kulestol

Voksen bruker på dagsenter

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Sensit®  kulestol

Observert effekt: «Jeg hadde deltatt i en gruppeaktivitet og fikk et voldsomt angstanfall. Jeg gikk rastløs rundt og var redd for å falle. Kulestolens ‘hulefølelse’ gjorde at uroen i kroppen forsvant like etterpå. Stolen gav også en behagelig varme. Efter 10-15 minutter var angstanfallet på retur og etter en halv time i stolen, kunne jeg fungere i gruppen igjen. Stolens vinger føles som om de holder rundt en. Jeg synes den er god!»


Dame på 83 år med motorisk og psykisk uro, innlagt på psykiatrisk avdeling.

Er vanskelig å roe ned i felleslokalet på avdelingen og skjermes ofte på stuen for å begrense stimuli.  
Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Sensit® kulestol  

Observert effekt: Når hun bruker stolen, kan hun være i felleslokalet på avdelingen, fordi hun får ro i kroppen og i tankene. Hun oppleves straks etter å bli hjulpet ned i stolen, som mer samlet og rolig.  Hun kan delta i de aktiviteter som foregår omkring henne. Hun kan ikke komme opp fra stolen på egen hånd og trenger litt hjelp personalet. 


Mann på 64 år med flere infarkter

Har vansker med å akseptere behovet for hvile. Teamet omkring ham har forsøkt forskjellige strategier, men han har mest protestert og ikke ønsket å samarbeide.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Sensit® kulestol  

Observert effekt: Med Protac Sensit® fant han og teamet en akseptabel løsning. Han synes stolen er fin å hvile i, siden han slipper å ligge ned. Personalet hjalp ham med å sitte godt, trakk for gardinene og sørget for ro på stuen. Han har de fleste ganger sovet i stolen, et par ganger helt opptil 2 timer. Han har også på eget initiativ satt seg i stolen for å hvile. Stolen har vært plassert fast på hans stue i 3 uker, som del av opptrening. De gode lange hvilepausene har gitt ham mer ro og sammenheng, hvilket har vært med på å fremme hans rehabilitering.


Kuledyne

Kvinne på 60 år med spasmeproblematikk (dystoni)

Har ufrivillige muskelspasmer og nedsatt bevegelighet og feilstilling i halsen (torticollis)

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledyne™

Observert effekt: Dynen med polystyrenkuler har dempet den motoriske uroen. Hun har fått et bedre søvnmønster og har merkbart mer overskudd om morgenen. Efter 14 dager har hun fått overskudd til stavgangs-trening om morgenen, noe som gagner musklene.


Eldre dame på sykehjem med demens.

Har problemer med å falle i søvn på grunn av psykisk uro. Står opp mange ganger om natten og går inn og vekker de andre beboere

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: Kuledynen hjelper kvinnen med å falle til ro og bli i sin seng om natten.


Kvinne med alkoholrelatert demens på sykehjem.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: 
Kuledynen har forandret kvinnens hverdag. Hun har flere netter med utpreget bedret søvn. Hun har fått et «forhold» til sin seng, i stedet for da hun før mente hennes sovested stadig var i dobbeltsengen hjemme. Hun faller mer til ro i forhold til aggresjonene overfor sin mann og personalet. Hun er lettere å få i seng ved alminnelig sengetid. Hun er mer glad om dagen og smiler mer. Hun virker som om hun har fått mer overskudd. Hun vandrer mindre enn tidligere bort fra sykehjemmet.


Eldre mann med demens og påfølgende angst- og aggresjonsatferd.

Motsetter seg forflytnings-, pleie- og badesituasjoner. Personalet opplever forflytninger og bad som et overgrep på ham.

Sansestimulerende hjelpemiddel:
 Protac Kuledynen™

Observert effekt: Mannen nyter kuledynen fra første natt. Han protesterer når nattevakten vil skifte til hans alminnelige dyne sist på natten, og han får da lov til å sove med dynen natten igjennom. Etter 2-3 uker er personalets kommentarer at han er et helt annet menneske. Forflytning og bad gir ham ikke lengre anledning til å utøve aggressiv atferd. Han begynner å synge, kikke i aviser og etter 2 måneder reiser han seg flere ganger fra sin rullestol og går, hvilket han ikke har gjort på veldig lenge.


Mann med demens og utagerende atferd, bosatt på sykehjem.

Mannen er især utagerende om morgenen. Der må to pleiere til for å bistå under morgenstell. Mannen får beroligende medisin før morgenstell. Om natten står mannen ofte opp av sengen og har vansker med å finne ro igjen. Om dagen er han også svært urolig og har vansker med å finne ro.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™- med blandingsfyll (6 kg)

Observert effekt: Dynen introduseres i rolig tempo, De første to dager i rullestolen, hvor han får den over bena.  Mannen tar selv dynen av når han synes det er nok. Deretter brukes dynen til middags-hvilen, først over bena da mannen virker ok med det, legges dynen helt over ham. Det går riktig bra og mannen begynner nå å bruke den om natten. Han sover mer rolig og våkner kun en enkelt gang i stedet for 5-10 ganger per natt.  Han er nå helt rolig om morgenen under morgenstell. Mannen trenger heller ikke beroligende medisin før morgenstell lenger.


Mann på sykehjem med demens, i tillegg til stress- og uro problematikk.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: Han har mye mindre uro, både på dagtid og ved sengetid. Han våkner heller ikke tidlig om morgenen med uro. Han er ikke så irritabel som tidligere og har færre uhell under toalettbesøk.  Dette påvirker jo også min hverdag og mitt energinivå mye. Så alt i alt vil jeg påstå at hans og indirekte min livskvalitet ble mye bedre.


Kneteppe

Kvinne 62 år med Alzheimers demens.

Har alvorlig fysisk, psykisk og kognitiv svekkelse samt depresjon. Kvinnen er svært plaget av fysisk og psykisk uro. Hun har fått tiltagende vansker med å håndtere for mange sansestimuli, og blir lett overstimulert. Det viser seg ved voldsomme fysiske bevegelser og høylytt, sint stemmeleie. Kvinnen oppholder seg nå mye på egen stue, fordi hun trenger skjermingstiltak.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac KneedMe® kneteppe

Observert effekt: Kvinnen har vansker med å akseptere bistand og snuing i seng i forbindelse med personlig pleie. Hun får derfor Protac KneedMe® over seg umiddelbart efter morgenstell. Hun tilbys å bli liggende i sengen og få kneteppet over seg, eller å komme over i en lenestol, også med kneteppet på. Her blir hun trygg og rolig.

Hvis hun er urolig fra morgenen av får hun kneteppet på og morgenstell utsettes, til hun er rolig og mer tilpass.

Kvinnen har en Huntington Chorea-stol, som hun bruker daglig med kneteppet på. Her er hun ofte smilende, avslappet og veltilpass. Når man kommer inn på stuen snur hun ofte hodet og hilser med smil eller rolige lyder og nærværende ‘snakk’. Måltidene forløper bedre enn tidligere, når hun har kneteppet på.


Kvinne i 70- årene med Lewy body demens

Hun er rullestolbruker og er fullt pleietrengende. Har parkinsonlignende motoriske forstyrrelser, varierende oppmerksomhetsnivå og kan ha hallusinasjoner. Hun kan ved psykisk uro rope høyt, med en vedvarende ensformig lyd.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac KneedMe® kneteppe

Observert effekt: Kvinnen har brukt Protac KneedMe® gjennom flere måneder. Formålet var å muliggjøre samvær og deltagelse i musikalsk aktivitet. Allerede første gang var det tydelig at kneteppet hadde god effekt. Hun ble mere tilstedeværende i kontakten, konsentrert om musikken og de ensformige lydene ble erstattet av periodevis nynning med på sangene. 
Kneteppet blir nå brukt på flere måter, både forebyggende og for å bidra til ro Effekten er generelt mindre psykisk og motorisk uro. Det gir økt velvære. Hun får et avslappet ansiktsuttrykk, mindre selvstimulerende lyder, og noen ganger tar hun initiativ til øyekontakt, smiler og ‘snakker’ med få ord. Som regel blir kneteppet tatt av etter et par timer, da det virker som om effekten minskes etter en tid. 


Kvinne i 80-årene med Alzheimers demens.

Kvinnen har tendens til å ha verbal selvstimulerende atferd – med mange gjentakende lyder. Hun er nærmest insisterende syngende og høylytt i samtale med seg selv.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac KneedMe® kneteppe

Observert effekt: Kvinnen får Protac KneedMe® på rett etter morgenstell, for å forebygge eskalering av lyder og selvstimulering. Allerede ved første utprøving er det tydelig at kneteppet gir kvinnen ro; hennes stemmeleie er lavere og hun svarer mer relevant på tiltale. Etter bruk av kneteppet er ansiktsuttrykket hennes blidere enn vanlig. Kvinnen sitter nå med kneteppet hver dag og gjerne flere ganger i løpet av dagen. Kneteppet falt ofte ned på gulvet i starten. Kneteppets stropper ble derfor spent omkring livet på kvinnen, så det ble liggende i hennes fang. Dette har ikke vært noe grunnlag for irritasjon eller sjenanse.


73-årig kvinne med Alzheimer demens, svært motorisk og psykisk urolig og vandrer hvileløst omkring.

Hun har et stort behov for en-til-en kontakt i alle aktiviteter. Hun er tiltagende urolig i måltidsituasjoner, da hun ofte ikke har funnet nok ro til å sette seg ned og spise. Ofte blir hun sint og utagerende ved måltidets begynnelse og har derfor ikke ro til å sitte og spise. Måltidet blir ofte inntatt stående eller med hurtige avbrudd så hun ikke får sikret nok inntak av mat.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac KneedMe® kneteppe

Observere effekt: Protac KneedMe to Go® er anvendt flere ganger daglig frem til måltidets begynnelse og etter 10-15 minutter blir kvinnen guidet i rolige omgivelser. Når hun får kneteppet i fanget blir hun mer rolig og nærværende og kan samarbeide bedre under måltidet. Personalet har flere ganger opplevd at hun har vært mer rolig i ettertid, så hun kunne hvile seg sittende uten behov for en-til-en kontakt.


Kulevest

73-årig mann med Parkinson. 

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac MyFit® kulevest

Observert effekt: «Jeg benytter vesten i løpet av dagen, når jeg spiller på klaver, skriver med hånden og gjør praktiske ting i hjemmet. Vesten gir en opplevelse av større indre ro under alle aktivitetene, og en opplevelse av å mestre aktivitetene bedre. Den gir meg en følelse av trygghet, dypere og mer avslappet åndedrett og en mer rak holdning.»


Nakkepute

78-årig kvinne med Alzheimer.

Meget urolig, og vandrer ofte hvileløst rundt på gangen og i fellesarealer. Hun kan ikke finne ro nok til å sitte stille, men er meget glad i gamle danske filmer. Hun kan veiledes til å sette seg ned og se film, men reiser seg etter kort tid og fortsetter vandringen.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac SensOn® Nakkepute

Observert effekt: Kvinnen synes at kraven er både rar og deilig å ha på. Den hjelper henne med å falle til ro, og med kraven på sitter hun i over en time og ser film alene.


Vi håper du hatt nytte av å lese disse brukerveiledninger. Se alle kuleprodukter her og her. Eller bare snakk med en av våre vennlige teammedlemmer for mer informasjon og veiledning for valg av riktig kuledyne.

Alle våre kuledyner er utviklet av Protac i Danmark. De har lang erfaring i utvikling av proprioseptive og taktile løsninger for barn, ungdom og eldre.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s