Brukerhistorier – kuledyner for voksne

Liv Beate Stenberg, Hjelpemiddelkonsulent

Generelt i forhold til brukere med en neurologisk problematikk:
Kuledynen benyttes til barn og voksne med spastisitet og pasienter med følgeskader etter hjernetraumer. Mange med medfødte eller ervervede nevrologiske skader har fått endret oppfattelse av egen kropp, forstyrret rom- og retningssans eller sanseforstyrrelser. Den endrede kroppsfornemmelse kan gi uro og utrygghet. Her kan kuledynen bidra til å kunne kjenne sin egen kropp bedre. Dynen gir ro, trygghet og fysisk avgrensning.

Kuledynen benyttes i dag i behandlingen i den akutte fase på mange nevrologiske og medisinske avdelinger, i tillegg til behandlings- og rehabiliteringsinstitusjoner for barn og voksne med spasmeproblematikk i tillegg til  traumepasienter. Kuledynen benyttes med gode erfaringer til de pasienter som tidligere ble beroliget med store mengder medisin. Dynen gir pasientene ro uten bivirkninger. Kuledynen benyttes også til for eksempel pasienter med disseminert sklerose og Chorea Huntington.


Kvinne i slutten av tyveårene med anoreksi.

Har vært innlagt over en lengre periode ved psykiatrisk avdeling.  Kvinnen har spiseforstyrrelser og er plaget med psykoser og suicidale tanker. 

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: Under innleggelsen var dynen en stor hjelp til å finne trygghet og ro, spesielt når kvinnen hadde angst og var psykotisk. Etter at hun gikk over til ambulant forløp i behandlingen, har hun fått innvilget dyne som hjelpemiddel av sin bostedskommune. Hjemme bruker hun dynen til å oppsøke trygghet og ro, men også til å kunne merke kroppsavgrensning. Hun blir avgrenset og mer bevisst at hennes kropp ikke er stor og utflytende.
Dynen har vært god til å forhindre henne i å tvangstrene. Før hun fikk dynen, ville hun ha gått turer i svært raskt tempo i mange timer for å trene. Nå kan hun oppnå samme indre ro ved å legge seg under dynen. På døgnavdeling for unge med spiseforstyrrelse bruker vi ofte Protac Kuledynen™ til å minske angst og stress i forbindelse med spising. Vi opplever ofte pasienter som har mye uro, og spesielt i bena, spesielt når de skal innta kalorier. Her er det til stor hjelp å kunne gi pasienten en kuledyne over bena, så det blir lettere å holde bena i ro. Pasientene er ofte preget av både fysiske og psykiske symptomer på angst, og det er en stor hjelp å kunne lindre de fysiske symptomene med en kuledyne. Det er ofte med på å hjelpe pasienten i gang med måltidet og få mer ro i kroppen.

Samtidig kan de ha stor nytte av kuledynen etter måltidene, hvor noen pasienter har vansker med å holde seg i ro og er preget av tvangstanker om å måtte trene. Her hjelper kuledynen med å «jorde» pasienten og den kan være et aktivt redskap til å kjempe imot trangen til å overtrene.

Fysioterapeut, Region Hovedstadens Psykiatri: Mange med medfødte eller ervervede neurologiske skader får endret oppfattelse av egen kropp. Den endrede kroppsfornemmelse kan gi uro og utrygghet. Protac Kuledynen™ kan hjelpe til å bedre kunne merke seg selv. Den gir ro, trygghet og fysisk avgrensing.
Protac Kuledynen™ benyttes i den akutte fase på mange neurologiske og medisinske avdelinger samt på behandlings- og etterbehandlings-institusjoner for traumepasienter. 


Ung mann med hjerneskade etter trafikkulykke

Er urolig og har svært dårlig fornemmelse av sin egen kropp og bruken av den.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™.

Observert effekt: Dynen hjelper han til å falle til ro og sovne, så han kan bruke sin energi til å konsentrere seg om rehabilitering.


Eldre mann med halvsidig lammelse som følge av en hjerneblødning.

Er svært urolig.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™.

Observert effekt: Mannen bruker dynen til å få ro og merke kroppens avgrensing.  


Kvinne med ufrivillige spasmer og bevegelser etter hjerneskade.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: Kvinnen bruker kuledynen til å dempe sine ufrivillige bevegelser. Den hjelper henne til å merke kroppens avgrensing og få ro. Det gir henne ro nok til å kunne sovne. Før hun fikk dynen sov hun kun en time av gangen.    


Ung mann med traumatisk hjerneskade.

Er svært urolig, skrikende, har angst og kan være aggressiv.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: Etter en ukes tilvenning finner mannen selv dynen og trekker den over seg når han ligger i sengen.


Eldre mann med demens, med påfølgende angstfylt og aggressiv atferd.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: Motsetter seg forflytnings-, pleie- og badesituasjoner. Personalet opplever ofte forflytninger og bad som et overgrep på ham. Mannen nyter Protac Kuledynen™ fra første natt. Etter 2-3 uker er personalets tilbakemeldinger at han er et helt annet menneske. Forflytning og bad gir han ikke lengre mulighet til å utvikle aggressiv atferd. Han begynner å synge, titte i aviser og etter 2 måneder reiser han seg flere ganger fra sin rullestol og går- noe han ikke har gjort på svært lenge.


Bruker med depresjon

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: «Innen jeg begynte å bruke kuledynen var jeg nervøs og stresset og hadde lett for å utvikle depressive perioder. Jeg hørte om kuledynen og tenkte at jeg skulle gi den en sjanse. Til å begynne med føltes ingen stor forskjell, men etter to uker begynte det å føles annerledes. Jeg fikk dypere søvn, og kunne slappe av i sengen.
Dynen er tung, hvilket betyr at jeg fikk større følelse av trygghet når jeg hadde den på meg.
Om dagen merket jeg også forandringen- jeg var mye livligere, orket mer, ble gladere og fremfor alt: depresjonen forsvant! Så for mitt vedkommende har Kuledynen fungert fantastisk.»


Mann med disseminert sklerose og søvnproblemer på grunn av spastisitet.

Har taktile problemer og er så følsom overfor berøring at han ikke kan ha klær på armene. 

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: Kuledynen hjelper på mannens spastisitet, og den kraftige sansepåvirkning betyr at han nå igjen kan gå normalt kledd. Han bruker kuledynen etter behov – som regel et par ganger i uken. Kvinne (35) med disseminert sklerose. Er voldsomt plaget av kraftig spastisitet i begge bena. 

Er påvirket av sensitivitetsforstyrrelser i både overflaten og dybden i bena. Har ataksi i høyre arm, smerter og voldsom uro.
Fikserer bena om natten, for at de voldsomme spasmene ikke skal skade henne. Kan ikke snu seg i sengen og våkner 4-5 ganger i løpet av natten. Sensitivitetsforstyrrelsene er voldsomme og kvinnen har problemer med at håndtere redskaper som hun ofte mister ut av hendene. Ataksi øker den fysiske og psykiske uro.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: Kvinnen introduseres for kuledynen over en 14 dagers periode og benytter den 2 timer av gangen eller hele natten. Hun kan nå snu seg i sengen, unngår fiksering og får bedret nattesøvn. Etter 14 dager kan hun bedre bruke både hårbørste og spiseredskaper. Hun har fått en bedret følelse i hendene. Ataktiske forstyrrelser er mindre opp til en time etter bruk av kuledynen.


Kvinne 60 år, med dystoni. 

Har ufrivillige spenninger i musklene og nedsatt bevegelighet i halsen (torti collis)

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: Dynen med polystyrenkuler har dempet motorisk uro. Hun har fått et bedre søvnmønster og har merkbart mer overskudd om morgenen. Etter 14 dager har hun fått overskudd til stavgangs-trening om morgenen, Noe som gjør godt for hennes muskler.


Kvinne med fibromyalgi.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac polystyrendynen  

Observert effekt: «Jeg bruker dynen både til å sove med og om dagen, når smertene er så store at jeg ikke kan holde ut. Dynen gir en god varme og jeg kan føler min kropp bedre. Jeg kan merke at jeg slapper bedre av, og så avtar smerten så jeg holder den ut lengre. Dynen er deilig å sitte med, for de små kulene gjør at jeg kan plassere armene mine i en behagelig stilling uten at det gjør vondt.Kvinne med fibromyalgi.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™ 

Observert effekt: «Jeg har fått stilt diagnosen fibromyalgi og har lånt en kuledyne på sykehuset. Jeg bruker den når min kropp føles som den går i stykker av smerte. Det er godt å få den lagt over seg, for da føles det som om kroppen blir holdt sammen. Musklene blir varme, og det føles avslappende. Jeg bruker også dynen på gulvet, hvor jeg ruller meg inn i den eller bruker den som madrass. Når jeg sitter i en stol, blir kuledynen pakket omkring meg. Det er en god stilling for å sitte og lese, da jeg får hvilt armene på dynen.


Mannlig beboer med Huntington Chorea.

Pleier å ‘rote rundt ‘i sin seng og ligge både på tvers og på langs. Man har hatt store problemer med å få til å polstre sengen for å unngå at mannen skader seg.

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: Etter bruken av kuledynen ligger mannen rolig i sengen. Man startet med å bruke kuledynen ½ time av gangen og det gikk fint. Det reduserte helt klart antallet av ufrivillige bevegelser. Langsomt økte man tiden til 1 time, deretter til middagshvil og til slutt hele netter. Deretter ønsket beboeren selv å få dynen på.


25-årig mann med Hypersomni.

Oppnår ikke søvn om natten. Er svært trøtt i løpet av dagen. Får Ritalin for å holde seg våken hele dagen.  


Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt:» Etter at jeg begynte med å sove med Protac Kuledynen™, har jeg kunnet trappe litt ned med medisiner. Jeg føler meg frisk på en helt annen måte. Protac Kuledynen™ har ikke kunnet erstatte medisinen, men har gjort dagene litt lettere. Bare det å våkne opp om morgen og være mye mer uthvilt – det kan ikke beskrives- det må oppleves. Virkningen merket jeg fra første dag. Jeg sovner fortere og har færre oppvåkninger i løpet av natten. Jeg håper andre med samme problem vil prøve det samme.»


Mann, diagnostisert som alvorlig misbruker.

Innskrevet på avrusningsklinikk. Har gjennom 20 år vært misbruker av benzodiazepiner, hasj og heroin. Selv om han har vært i fast medisinbehandling, har han allikevel misbrukt benzodiazepiner og hasj daglig. Han har lavt selvfølelse og depresjoner i varierende omfang. Man regner ikke med at han kan bli helt rehabilitert, og han er derfor tilknyttet klinikken som omsorgsklient. Behandlingen har primært gått på å bli stabilisert med Metadon og å øke hans livskvalitet. 

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: Brukeren har prøvd en kuledyne i 17 dager, og har i de 17 dagene IKKE røkt hasj eller tatt benzodiazepiner, noe som er helt nytt for ham. Han føler seg trygg med dynen og får ro i sitt tankespinn. Det har fordoblet hans nattesøvn fra 2 til 4 timer av gangen, hvilket er mye på så kort tid. Han har tidligere brukt hasj og benzodiazepiner til å få ro, noe han har skaffet seg på illegalt vis. Nå som det ikke er aktuelt mer, bruker han i stedet tiden til positiv tankevirksomhet- som for eksempel å tenke på sin sønn. Han lærte raskt å ta med seg dynen inn på sofaen- så han allerede tidlig på kvelden forberedte seg på ro og trygghet. 

Brukeren forteller: «Jeg var vitne til et ran og måtte vitne mot gjerningspersonen, noe som jeg opplevde som ubehagelig da jeg kjente den som hadde utført ranet. Jeg hadde det slett ikke bra; tankene dreide i negativ retning, jeg var mistenksom og redd. Selvfølgelig tenkte jeg på narkotika og medisiner, men kom på min dyne og dro hjem og gjemte meg under den. Overraskende hjalp det mot mine tanker og frykt, så jeg ikke gikk ut og handlet illegale stoffer heldigvis».


Kvinne, 30 år, med alkoholproblemer.

Har vært misbruker i flere år. Opplevde omsorgssvikt som barn og har store problemer med å sove. Kan ikke finne ro og har i det hele tatt store problemer med fornemmelse av egen kropp. 

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: «Før hjalp det med sovemedisin, men etter at hun har fått Protac Kuledynen™ trenger hun ikke sovemedisin og sier selv at hun har en bedre og tryggere søvn. Dynen har virkelig hjulpet henne til å finne roen når hun skal hvile»

Angst – psykoser- ulikevekt
«Jeg har vært psykisk syk i ca. 9 år, og for ¾ år siden fikk jeg en kuledyne. Min hverdag er preget av opp- og nedturer, angst, psykoser og ulikevekt. Etter at jeg har begynt å sove med kuledynen, har jeg opplevd større trygghet. Dynen holder meg sammen, så jeg kan kjenne meg selv. Dynen gir innvendig varme. Jeg ‘flyter’ nesten ikke mer, og er ikke så mye psykotisk mer. Jeg ligger med dynen hele natten, bortsett fra i sommermånedene. Jeg har også funnet ut av at det er en god idé med en middagslur under kuledynen når jeg har det vondt. Et godt tips er at hvis jeg har behov for trygghet, selv om det er varmt, å ta kuledynen over meg på begynnelsen av natten og deretter skifte til en tynnere dyne».

En psykiatrisk avdeling forteller:
Kuledynen brukes nesten daglig på vår avdeling. Pasientene opplever at de bedre kan «kjenne dem selv», at de blir mindre engstelige, mindre aggressive, og dermed føler de en større trygghet. Bruk av kuledynen betyr også at vi bruker mindre beroligende medisin, samt at vi kan forkorte/begrense fiksering. Vi opplever at kuledynen forebygger og begrenser aggressiv og destruktiv atferd. Mange pasienter ber selv om kuledynen når de har bruk for den, og den blir derfor også en slags «hjelp til selvhjelp».

En bruker forteller:
«Jeg sliter psykisk. Jeg bruker kuledynen hver natt og noen ganger om dagen. Dette blant annet for å samle meg, både mine tanker og sanser. De følger ikke alltid opp med hverandre. Når jeg er innlagt kan det skje at jeg blir beltelagt- men bare jeg får min dyne over meg sovner jeg, og kommer raskt fri fra beltene igjen. Jeg bruker dynen også når jeg er aggressiv eller har lyst til å være utagerende. I disse situasjoner er det andre som sier jeg skal bruke dynen, og det virker hver gang. Jeg hadde ikke behov for å venne meg til den. Ja, og nå har jeg fått puten så jeg kan sitte stille. Den kan bestemt anbefales. Man kan godt si at man svøpes, som da man var barn og lå på fanget til sine foreldre. Det virker allikevel ikke på den måten at man forblir i dette stadiet. Tankene blir samlet og man kan stille og rolig finne og sanse seg selv, og komme videre.»

Depresjon
”Innen jeg begynte å bruke kuledynen var jeg nervøs og stresset og
hadde lett for å få depressive perioder.
Jeg hørte om kuledyner og tenkte at den skulle få en sjanse.
Til å begynne med kjente jeg ingen stor forskjell, men etter to uker begynte
det å føles annerledes.
Jeg fikk dypere søvn og kunne slappe av i sengen. Dynen er meget tung, noe som betød at jeg fikk større trygghetsfølelse når jeg lå under den.
Om dagen merket jeg også forandringen; jeg var mye livligere, orket mer, ble gladere -men fremfor alt: depresjonen forsvant. For mitt vedkommende har kuledynen fungert fantastisk.”


Brukere på psykiatriske avdelinger

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™

Observert effekt: Personalet forteller: «Kuledynen brukes nesten daglig på vår avdeling. Pasientene opplever at de bedre kan «kjenne dem selv», at de blir mindre engstelige, mindre aggressive og dermed mer trygge. Bruk av Kuledynen betyr også at vi bruker mindre beroligende medisin og at vi kan korte ned på eller begrense fiksering. Vi opplever at Kuledynen forebygger og begrenser aggressiv og destruktiv atferd. Mange pasienter ber selv om dynen når de har bruk for den.


Generelt om søvn i forhold til kuledynen:
Veldig mange av våre caser beror på søvnproblematikk. Grunnen til det, er at dynen er med på å gi ro i kroppen. Man kjenner seg selv bedre når man ligger med kuledynen. Tyngden sammen med den berøring kulene gir mot kroppen gjør at man slapper av og føler seg trygg. Ubevisst blir ens sansesystem hele tiden informert om hvor kroppen er og det bidrar til at man slapper bedre av, især når man er stresset og ikke gir sin kropp nok oppmerksomhet. Man kan i alt si at dynen gjør personen mer trygg og at man derfor slapper bedre av. Dette gjør at man sovner lettere og det vil også gi en bedret nattesøvn. Samtidig viser det seg, at når man slapper bedre av så frigir kroppen automatisk mer av hormonet Oxytocin, som er kroppens eget antistresshormon og ytterligere er med til å skape ro i kroppen.


Mannlig avdelingssjef i privat firma.

Har lidd av stressrelaterte søvnproblemer i en årrekke, noe som har forårsaket store angstfølelser og psykiske nedturer. 

Sansestimulerende hjelpemiddel: Protac Kuledynen™.

Observert effekt: «Jeg begynte å bruke Protac Kuledynen™ etter 10 måneder med svært store søvnproblemer.  Dynen hjalp meg med å komme videre. Den fjernet ikke mine søvnproblemer med en gang, men bidro helt klart med en følelse av trygghet når jeg skulle sove. Gradvis fikk jeg gjenskapt et godt søvnmønster. Utover dynens angstdempende effekt har den også en glimrende temperaturregulering. Jeg har generelt store problemer med kalde føtter, samtidig med at jeg ofte svetter enormt mye. Dynen forhindrer begge deler. Jeg opplever at den bidrar til å opprettholde den optimale temperatur, både i forhold til å skape kjølighet i for mye varme og omvendt. Jeg kan på det varmeste anbefale dynen til alle som strever med angst og utrygghet. Og man skal ikke være urolig for dynens merkelige form. Den er enormt behagelig å sove med. I dag kan jeg ikke unnvære dynen». 


50-årig mann med smerter i nakken efter trafikkulykke.

Har pådratt seg whiplash syndrom. Smertene gjør det vanskelig for ham å få ro i kroppen, noe som påvirker hele hans livssituasjon.

Sansestimulerende hjelpemiddel: 
Protac Kuledynen™ 

Observert effekt: Mannen opplever å få ro i kroppen. Smertene i nakken minskes, og han får mer energi til å klare de daglige gjøremål.

Vi håper du hatt nytte av å lese disse brukerhistorier. Se alle våre kuledyner her eller snakk med en av våre vennlige teammedlemmer for mer informasjon og veiledning for valg av riktig kuledyne.

Alle våre kuledyner er utviklet av Protac i Danmark. De har lang erfaring i utvikling av proprioseptive og taktile løsninger for barn, ungdom og eldre.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s