Protac Kuledyne® og bedre søvn hos barn med ADHD

Liv Beate Stenberg, Hjelpemiddelkonsulent

Protac Kuledyne® i sin opprinnelige form ble oppfunnet i 1994 av ergoterapeut og nåværende direktør i Protac, Pia Christensen.

Det viste seg raskt at både barn og voksne fikk merkbart bedret søvn ved bruk av Protac Kuledyne®. Siden dette har Protac vært deltagende i en rekke forskningsprosjekter som dokumenterer effekt av dynen opp igjennom årene, og det kommer stadig nye publiserte artikler, doktoravhandlinger eller mastergradsprosjekter (Protac.dk).

Et nytt forskningsprosjekt er gjort av Allan Hvolby, barnepsykiater ved Barne- og Ungdomspsykiatri i Esbjerg i samarbeid med Protac. Prosjektet viser til at kuledyne samlet sett bedrer søvn, daglig trivsel og livskvalitet hos barn med ADHD.

Studien bekrefter at:

  • Bruk av Protac Kuledyne® forkorter innsovningstiden med 40%
  • Antall nattlige oppvåkninger falt med 16%
  • Skolen opplevde en redusering av hyperaktivitet på 20%
  • Barnas atferdsproblemer ble nesten halvert
  • Hjemme ble det også registrert en redusering av hyperaktivitet på 20%
  • Barna opplevde generelt forbedret daglig trivsel på 30% (Hvolby, 2020).

Protac Kuledyne® vs. sovemedisin

70 % av alle barn med ADHD lider av søvnproblemer. Studien fastslår at Protac Kuledyne® er et relevant hjelpemiddel til barn med søvnforstyrrelser, og det anses som foretrukket å forsøke denne før legene ordinerer sovemedisin.

Forbruket av sovemedisin (primært melatonin) til barn og unge har stegete voldsomt de siste fem årene, til tross for et bredt ønske om å redusere forbruket.

Ifølge overlege og forsker bak resultatene, Allan Hvolby, skjer det ofte at kuledynen ikke blir tatt med i betraktning under søvnutredning.


Mindre hyperaktivitet og bedret oppmerksomhet

Et vanlig kjennetegn ved ADHD er at barna kan ha store problemer med å følge med på undervisningen i skolen. Tidligere forskning har påvist at det er sammenheng mellom innsovningsproblemer og lærevansker. Derfor har de to typiske ADHD-symptomene hyperaktivitet og nedsatt oppmerksomhet fått spesielt fokus i dette prosjektet. Foreldre og lærere ble bedt om å vurdere barna ut ifra en vitenskapelig testmetode.

I prosjektet har det vist seg at lærerne til barna har notert seg en markant forbedring når det gjelder hyperaktivitet, og bemerket at barna har fått bedret oppmerksomhetsnivå. I første del var det påvist ca. 10% forbedring, i det andre omtrent 20%. Forskjellen kan muligens bestå seg i at andre del av prosjektet varte dobbelt så lang tid som det første, og den samlede effekten på bedret søvn kan ha fått bedre tid til å manifestere seg. I tillegg kom man også frem til at registrerte hendelser med atferdsproblemer ble nesten halvert i samme periode.

Forbedret funksjonsnivå og livskvalitet

Foreldre og pårørende har også observert store endringer under forsøket. Utover bedret søvn, bemerket de også en markant bedring i oppmerksomhetsnivå (ca. 20 %). Den mest signifikante endringen var at det daglige funksjonsnivået bedret seg med 30%. Det har samlet sett stor betydning for barnets trivsel og utvikling, men også selvfølgelig for at familiedynamikken skal fungere.

Bedre søvn – færre ADHD-symptomer

Studiet bekrefter at barnas søvn ble forbedret ved bruk av Protac Kuledynen® – særlig med det formål å kunne forkorte innsovningstiden hos barn med ADHD. Når barna faller raskere i søvn og våkner færre ganger om natten, får de flere timers sammenhengende og dypere søvn. Den dype søvnen er avgjørende for barnas utvikling og trivsel.

Allan Hvolby fremhever også at søvnproblemer også stor grad kan forveksles med ADHD- symptomer- og dermed kan motbevise at ADHD er den reelle diagnosen. Han oppfordrer i sin artikkel at man bør forsøke å finne ut årsaken og behandle søvnproblemer før medisinsk behandling for ADHD blir startet opp (Hvolby, 2020).

Vi håper du hatt nytte av å lese denne artikkelen. Se alle kuleprodukter her og her. Eller bare snakk med en av våre vennlige teammedlemmer for mer informasjon og veiledning for valg av riktig kuledyne.

Alle våre kuledyner er utviklet av Protac i Danmark. De har lang erfaring i utvikling av proprioseptive og taktile løsninger for barn, ungdom og eldre.

Kilder:

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s