Marit Løbben, hjelpemiddelkonsulent

Målrettet sansestimulering av muskel-ledd-sansen virker samlende og beroligende. Prøv å se for deg at kroppen er bygget av legoklosser. Hvis vi ikke får informasjon via muskel-ledd-sansen begynner klossene å løsne og vi mister fornemmelsen av egen kropp. Dette gjør oss utrygge og rastløse. Stimulering av muskler og ledd fører til at klossene presses på plass igjen og vi får gjenskapt vårt kroppsbilde. (Protac)

Forskning

Som nevnt i ett tidligere blogginnlegg er sansestimulering mye brukt i psykiatrisk behandling i Danmark. I 2013 jobbet forskningsergoterapeut Charlotte Andersen med et pilotprosjekt for å se om man kunne redusere bruk av tvang med sansestimulering. Resultatet av pilotprosjektet var at allerede etter 3 måneder var antallet beltefikseringer på 0. Når prosjektet ble avsluttet steg antallet beltefikseringer igjen. Dette bekreftet at sansestimulering virker, men det må settes i system over tid for å ha en varig effekt.

Resultatene ble jobbet videre med, og ble til slutt en case control studie. Resultatene ble presentert i forskningsartikkelen «Applying sensory modulation to mental health inpatient care to reduce seclusion and restraint: a case control study» og er skrevet av Charlotte Andersen, Anne Kolmos, Kjeld Andersen, Volmar Sippel & Elsebeth Sten-Ager. Forskningsartikkelen ble publisert i Nordic Journal of Psychiatry i juni 2017.

Jeg har hatt gleden av å høre Charlotte Andersen presentere hva de fant ut i dette prosjektet. Det ble valgt ut to liknende avdelinger. På den ene avdelingen ble de ansatte kurset i å forebygge tvang ved å tilby sansestimulerende aktiviteter. Og man arbeidet systematisk med sansestimulering. Den andre avdelingen ble drevet som normalt og ga sammenlikningsgrunnlag. Studiet hadde en varighet på ett år.

Resultatet av studiet var at ved godt opplærte ansatte og en systematisk bruk av sansestimulering så man en nedgang i bruk av tvang på 42%. Dette er fordelt på 46% nedgang i behov for tvangsmedisinering og 38% nedgang i behov for tvangsfiksering. Disse resultatene finner man på Protac.

Calm kuledyne fra Protac
Calm kuledyne fra Protac

De kuleproduktene som ble brukt i studien var Protac MyBase, Protac Kuledyne, Protac SenSit, Protac MyFit. Amajo AS fører alle disse produktene, kontakt oss gjerne for mer info eller hvis dere har spørsmål.

Hvordan kan sansestimulering hjelpe mennesker med psykiske lidelser?

I psykiatrien har mange pasienter sanseforstyrrelser som kan føre til angst, utrygghet, manglende kroppsbevissthet og utagerende atferd. En sanseforstyrrelse gjør det vanskelig for hjernen å bearbeide og sortere alle sanseinntrykk som man mottar konstant. Hjernens evne til å regulere og organisere disse inntrykkene kalles sanseintegrasjon. For noen fungerer det helt ubevisst og uproblematisk, andre trenger hjelp for at sansesystemet skal fungere og for å oppnå bedre trivsel.

Ved å jobbe systematisk med sanseintegrasjon kan vi enten vekke eller berolige sansesystemet. Muskel-ledd-sansen, som informerer hjernen om aktivitet i muskler og ledd, er spesielt relevant siden den har en samlende og beroligende effekt på hjernens stressnivå. Personer med psykiske lidelser blir fortere understimulert på muskel-ledd-sansen og søker naturlig bevegelse for å merke kroppen. Derfor kan sansestimulering som jobber med dybde og dynamiske trykk i musklene og leddene virke beroligende og gi trygghet. (Protac)

MyBase kulemadrass fra Protac
MyBase kulemadrass fra Protac

Som vi ser er det gode grunner til å kunne anbefale mer bruk av systematisk sansestimulering i behandlingen av psykiske lidelser. Som sykepleier kan jeg si at man ønsker å forsøke alle muligheter før man må ty til tvangsvedtak. Det er i enkelte tilfeller dessverre nødvendig å benytte seg av tvangsvedtak, og alle som jobber med det må gjennom mye opplæring for å kunne benytte det på en så god måte som mulig. Heldigvis jobbes det også med å finne alternativer for å kunne redusere bruken av tvangsvedtak, og i dette arbeidet kan jeg varmt anbefale mer fokus på sanseintegrasjon. Det finnes mer og mer forskning som viser at det har effekt dersom man jobber systematisk med sansestimulering derfor velger jeg å presentere denne forskningsartikkelen med en såpass bastant overskrift.

SenSit Nature fra Protac
SenSit Nature kulestol fra Protac

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.