Liv Beate Stenberg, hjelpemiddelkonsulent

SPI-metoden- redusere tvang?

Tvang innenfor psykiatri kan reduseres ved hjelp av sanseintegrasjon. Det viser et pilotprosjekt ved Augustenborgs Psykiatriske Hospital i Sønderjylland, hvor ergoterapeutene Anne Kolmos og Charlotte Andersen har prøvd ut SPI metoden, som er utviklet i samarbeid med blant andre Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark.

Tvang i psykiatri er en stor utfordring for pasienter, personalet og for samfunnet i sin helhet. Pilotprosjektet viser til at systematisk arbeid med sanseintegrasjon kan redusere tvang blant psykisk syke pasienter. SPI metoden handler om å jobbe strukturert med menneskets sanser: berøringssans, hørsel, lukt, smak, syn, muskel-leddsansen og balansesansen.

I metoden inngår et spesielt tilrettelagt kursprogram, så pleiepersonalet lærer å forebygge tvangsepisoder ved å tilby pasientene sansestimulerende aktiviteter. Ergoterapeutene Anne Kolmos og Charlotte Andersen kan nå fortelle om de første resultatene fra deres pilotprosjekt.

Resultatene overstiger alle forventninger

Målet var å redusere tvang med 50 % for innlagte psykiatriske pasienter og selv dette ambisiøse mål ble overgått. De kan nemlig vise til at avdelingen på våren 2013- da SPI ble introdusert, kunne redusere tvang med mer enn 50 %. Og i månedene etter, da pilotprosjektet ble implementert, kunne avdelingen redusere med 100 %.

Sensory Processing Program & Intervention går kort fortalt ut på å redusere såkalte beltelegginger ved hjelp av sanseintegrasjon og sansestimulering.

Til dette formålet bruker teamet det anerkjente Sensory Profile testskjema fra Peasson Assessment mm. I tillegg er også en undervisningspakke for ansatte er en del av prosjektet. Prosjektet har i et år vært en del av Region Syddanmarks Prosjekt «Brugerdreven Innovation til udvikling af Velfærdsteknologier», som er støttet av EU-midler og Syddansk Vækstforum.

Protac har stilt sansestimulerende hjelpemidler til rådighet i prosjektperioden. Anne og Charlotte har søkt Tryg Fonden om støtte til et landsdekkende prosjekt i 2014. Ved siden av prosjektarbeidet tilbyr teamet teamet kurs, undervisning og konsulentvirksomhet innenfor sanseintegrasjon.

Kilder:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.