AACtivity brukerveiledning

AACtivity kommunikator og musikkinstrument er et svært allsidig kommunikasjonsverktøy og er en musikalsk-enhet med åtte knapper, åtte opptaks- og avspillingsnivåer og opptil åtte minutter med opptakstid. AACtivity drar også nytte av 64 forhåndsinnspilte lyder, arrangert i åtte kategorier. Enheten støtter enkel- eller to-bryter skanning der brukeren ikke kan bruke de åtte innebygde knappene, og den kan også brukes med SimplyWorks trådløse brytere.

Ved å velge freestyle the music-aktiviteten kan enheten brukes som et enkelt oktav piano, mens valg av musikkskannings-aktiviteten gjør det mulig for brukeren å spille av en av åtte kjente sanger ved å følge lysene. Når en bruker har fullført en bestemt sang, blir de belønnet med sangen, som spilles av AACtivity i et normalt tempo.


AACtivity har en kraftig innebygd 3-watts høyttaler og drives av en plug-in universell strømforsyning (inkludert). Det er en volumkontroll på baksiden av enheten man kan justere, slik at volumet kan stilles inn på ønsket nivå for enhver situasjon. En utgang leveres via en 3,5 mm stikkontakt for å tillate at leker eller apparater styres av utvalgte meldinger. En ytterligere 3,5 mm kontakt gjør at en håndholdt mikrofon (følger ikke med) kan brukes i preferanse til den innebygde mikrofonen, noe som kan legge til en ny dimensjon i opptaks- og avspillings-aktiviteten.

Alle meldinger, enten de er forhåndsinnspilte eller kunngjøringer, lagres i et utskiftbart minne, slik at ulike innholdspakker kan gjøres tilgjengelige for ulike målgrupper.

Funksjoner

 • Åtte knapper for enkel tilgang til flere meldinger.
 • Åtte minutter med opptakstid på åtte nivåer.
 • 64 forhåndsinnspilte lyder arrangert i 8 kategorier:
 1. Dyrelyder
 2. Transport
 3. Musikk
 4. Instrumenter høye lyder
 5. Innendørs lyder
 6. Utendørs lyder
 7. Følelser
 8. Diverse lyder
 • Freestyle Music-aktiviteten gjør enheten om til et piano med ett oktav.
 • Musikkskanningsaktivitet gjør det mulig for brukeren å spille kjente sanger ved å følge lysene.
 • Musikkavspillings-aktivitet spiller av en av åtte kjente sanger.
 • Støtter enkel og to-bryter skanning.
 • Enhetsutgang.
 • Ekstern mikrofonbryter.
 • Høyeffektiv 3-Watts intern høyttaler.

Slå på AACtivity

Velg riktig pin-modul fra utvalget av strømforsyninger i henhold til landet du er i, og koble den til den tilsvarende kontakten på strømforsyningen til du hører den klikke på plass. Koble den deretter til en tilgjengelig stikkontakt og koble kabelen til stikkontakten [7]  på baksiden av AACtivity-enheten. Slå på strømmen til enheten ved å dreie volumknappen [8]. AACtivity-enheten er nå klar til bruk.

Velge en aktivitet

Du må først velge aktiviteten du ønsker fra listen under:

 1. Ta opp og spille av
 2. Forhåndsinnspilte lyder
 3. Freestyle musikk
 4. Musikkskanning
 5. Musikkavspilling

Trykk på Aktivitet-knappen [4] og lysdioder [2] lyser for å indikere gjeldende aktivitet. Hvis det ikke er aktiviteten du trenger, trykker du gjentatte ganger på Aktivitet-knappen til de riktige LED-lampene lyser. Etter noen sekunder går lysdiodene ut og enheten kunngjør den nye aktiviteten. Avsnittene nedenfor beskriver hvordan du bruker hver aktivitet i sin tur:

Ta opp og spille av

Enheten har omtrent åtte minutter med opptakstid på åtte nivåer. Hvis du vil velge Nivå for både opptak og avspilling, trykker du på Nivå-knappen [5] og en av lysdiodene [2] lyser for å angi gjeldende nivå. Hvis du ønsker å flytte til et annet nivå, trykker du på Nivå-knappen gjentatte ganger til de riktige LED-lampene. Etter noen sekunder slås lysdiodene av og enheten kunngjør det nye nivået.

Hvis du vil spille inn nye meldinger på gjeldende nivå, trykker du først på og holder inne Opptak-knappen [10] til alle de åtte lysdiodene lyser. Trykk nå på knappen [1] som du ønsker å gjøre et opptak på, og etter pipetonen, snakk inn i den innebygde mikrofonen [6]. Snakk tydelig i en avstand på ca 15cm (6 “) fra mikrofonen for best resultat. Pass på at du ikke snakker før pipetonen er fullført. Fortsett å holde inne knappen for hele meldingen og i minst 0,5 sekunder etterpå, for å sikre at den ikke er kuttet for tidlig. Den nye meldingen erstatter alle som kan ha blitt registrert på denne bestemte knappen og nivå. Meldinger som er knyttet til denne knappen på andre nivåer, påvirkes ikke.

Du kan spille inn meldinger på en av de andre knappene i samme opptaks økt. Hvis du ønsker å flytte til et annet nivå mens du er i samme opptaks økt, trykker du ganske enkelt på Nivå-knappen [5] gjentatte ganger til riktig nivå-LED lyser og deretter fortsetter opptaket når det nye nivået er annonsert.

Når du er ferdig med opptaket, trykker du kort på Opptak-knappen [10] for å avslutte opptaksmodus, og meldingene kan nå spilles av ved å trykke på en av de åtte meldingsknappene. Du kan endre nivå når som helst for å lytte til opptak på andre nivåer, ved å trykke på Nivå-knappen [5]. Vær oppmerksom på at en melding kan avsluttes for tidlig ved å trykke kort på Aktivitet-knappen [4]. Denne aktiviteten støtter også skanning via kablede eller trådløse brytere, se delen Bytt skanning.

Slette meldinger

Når du er i opptaksmodus, kan du slette alle meldingene på gjeldende nivå ved å trykke kort på Par/ Slett-knappen [9] . Enheten svarer ved å kunngjøre når sletteoperasjonen er fullført.

Videre kan du slette alle opptakene på alle nivåer ved hjelp av Slett alle-valget: Når du er i opptaksmodus, trykker og holder du på Par /Slett-knappen [9] og etter noen sekunder vil enheten be om at du trykker på nytt for å bekrefte. Du bør bare gjøre det hvis du er sikker på at du ønsker å slette alle åtte meldinger på alle åtte nivåer. Ellers trykker du på en annen knapp eller bare venter noen sekunder for å avbryte.

Du kan bare slette meldinger mens du er i opptaksmodus.

Forhåndsinnspilte lyder

AACtivity inneholder 64 forhåndsinnspilte lyder som er delt inn i åtte temanivåer:

1 Dyr
2 Transportlyder
3 Musikkinstrumenter
4 Høye Lyder
5 Innendørs lyder
6 Utendørs lyder
7 Følelser
8 Diverse lyder

Listen over temaer er også angitt på baksiden av enheten-vennligst se den for å kontrollere at AACtivity ikke har et annet sett med forhåndsinnspilte lyder (for eksempel der minneenheten er endret).

Velg først temaet du vil bruke, ved å trykke på Nivå-knappen [5]. En av lysdiodene [2] vil lyse for å indikere gjeldende nivå. Hvis du ønsker å flytte til et annet tema, trykker du på Nivå-knappen gjentatte ganger til de riktige LED-lampene lyser. Etter noen sekunder slå lysdiodene av og enheten kunngjør det nye temaet.

Lytt nå til lydene ved å trykke på de enkelte meldingsknappene [1]. En fullstendig liste over lydene i hvert tema leveres med AACtivity-enheten som et eget dokument, og kan også lastes ned fra Pretorians nettsted.

Forhåndsinnspilte lyder kan ikke slettes eller spilles over under noen omstendigheter, slik at knappene Registrer og Slett [9, 10] ikke har noen effekt i denne aktiviteten.

Eventuell forhåndsinnspilt lyd kan avsluttes tidlig ved å trykke kort på Aktivitet-knappen [4], selv om ingen er mer enn noen få sekunder lange. Vær oppmerksom på at nivået for opptak/avspilling og temaet for forhåndsinnspilte lyder angis uavhengig av dem. Begge beholdes i enhetens minne og tilbakekalles hver gang enheten slås på.

Denne aktiviteten støtter skanning via kablede eller trådløse brytere- se Delen Bytt skanning.

Freestyle Musikk

Når enheten plasseres i denne aktiviteten, blir knappene et enkelt musikkinstrument- i dette tilfellet et piano. Knapp 1 er C4 (midten C) som stiger i hele toner til knapp 8 som er C5. Det er ingen skarpe toner tilgjengelig i denne modusen, det vil si at det bare er hvite tangenter.

Knappene Ta opp og slett [9, 10] har ingen innvirkning i denne modusen.

Denne aktiviteten støtter skanning via kablede eller trådløse brytere- se Delen Bytt skanning

Musikkskanning

Denne aktiviteten gjør det mulig for brukeren å spille av en av åtte forhåndsinnspilte sanger ved å følge skannelysdiodene. Når de har spilt det helt igjennom vil brukeren motta en “belønning” ved hjelp av en jubel og hele sangen spilles deretter gjennom automatisk i riktig tempo. Enhetsutgangen er alltid aktivert under jubelen og påfølgende avspilling som et alternativ (eller ekstra) belønning.

For å starte øvelsen må du først velge sangen du vil spille av fra listen nedenfor, ved å trykke på Nivå-knappen [5] til de rette diodene lyser.

1 Tre blinde mus

2 Hickory, Dickory, Dock

3 Bjelleklang

4 Frère Jacques

5 Baby Shark

6 London Bridge faller ned

7 Ro, ro, ro din båt

8 Gratulerer med dagen

Listen over sanger er også gitt på baksiden av enheten- vennligst se den for å kontrollere at AACtivity ikke har et annet sett med forhåndsinnspilte lyder (for eksempel der minneenheten er endret).

Når du har valgt sangen, trykker du på en av de åtte knappene [1] for å starte aktiviteten. En LED [2] lyser på knappen som må trykkes på først. Hvis du trykker på en annen knapp, har det ingen effekt. Når riktig knapp trykkes inn, vil den riktige sangen bli hørt, og led-lampen lyser ved siden av neste knappelys. Brukeren styres gjennom sangen til den er fullført. Etter det starter belønningssekvensen starter.

Sang-skanning eller belønningssekvensen kan avsluttes for tidlig ved å trykke kort på Aktivitet-knappen [4]. Knappene Registrer og slett buttons [9, 10] har ingen funksjon i denne aktiviteten.

Når belønningssekvensen er fullført, kan du enten velge en annen sang ved hjelp av Nivå-knappen [5] eller spille av den gjeldende ved å trykke på en hvilken som helst knapp [1].

Vær oppmerksom på at skanning ved hjelp av SCAN- og/eller SCAN2-kontakter eller via trådløse brytere, ikke er tillatt under denne aktiviteten, siden skannelampene brukes til å angi neste merknad.

Musikkavspilling

I denne aktiviteten kan de åtte sangene som er nevnt ovenfor, spilles helt av på knappene 1- 8 [1]. Når denne aktiviteten er valgt, trykker du ganske enkelt på hvilken som helst knapp [1] for å høre den valgte sangen spille. Enhver sang kan avsluttes tidlig ved å trykke kort på Aktivitet-knappen [4]. Knappene Registrer og slett [9, 10] har ingen funksjon i denne aktiviteten.

Denne aktiviteten støtter skanning via kablede eller trådløse brytere- se Delen Bytt skanning.

Tillat innstilling for avbrudd

Innstillingen Tillat avbrudd lar deg bestemme om en innspilt melding, forhåndsinnspilt lyd eller sang vil fullføres, hvis et forsøk på å avbryte den ved å velge en annen melding, lyd eller sang. Avhengig av brukeren, kan du, eller ikke, tillate avbrudd.

Hvis avbrudd er tillatt, vil det å trykke på en annen knapp [1] stoppe gjeldende melding, lyd eller sang, og den nylig valgte vil starte.

Hvis det derimot ikke er tillatt avbrudd, ignorerer AACtivity at man trykket på en annen knapp [1], frem til den gjeldende meldingen, lyden eller sangen er fullført.

Vær oppmerksom på at alle meldinger, lyder eller sanger alltid kan kuttes ved å trykke på Aktivitet-knappen [4], uavhengig av innstillingen Tillat avbrudd.

Hvis du vil vise gjeldende innstilling, trykker du på og holder nede Aktivitet-knappen [4] til en av lysdiodene [2]-lampene. Hvis LED-nummer 1 lyser, indikerer dette at avbrudd ikke er tillatt (standardinnstilling). Hvis LED-nummer 2 lyser, er det tillatt med avbrudd (se tabell 1). Hvis du vil endre innstillingen, trykker du gjentatte ganger på Aktivitet-knappen mens lysdiodene lyser. Etter noen sekunder uten ytterligere endringer, går lysdiodene ut og innstillingen lagres. Innstillingen Tillat avbrudd hentes fra minnet ved strøm på.

Tabell 1:

Ledet Tillat avbrudd

1 – Ikke tillatt (standard)

2 – Tillatt

Bytt skanning

AACtivity har tre bryterskanningsmoduser.
Til brukere som har problemer med å bruke de åtte Innebygde knappene [1]:

1 Enkeltbryter
2 Automatisk skanning Winkelt-bryter
3 Trinnskanning med to brytere

Skanning kan brukes for aktiviteter, bortsett fra musikkskanningene (som skyldes led-lampene). Brytere kan enten være kablet eller trådløs- se neste avsnitt for trådløs bryterbruk.

Automatisk skanning med én bryter

Koble en enkelt bryter til den merkede SCAN1 [13] og kontroller at enheten er satt i en aktivitet som støtter skanning. Kontroller også at ingen brytere er koblet til SCAN2 [12]. Trykk på bryteren på SCAN1 én gang, og skannesekvensen begynner. Hver LED lyser i sin tur med 1 og slutter med 8, etter som skanningen går tilbake til LED 1 og så videre. The Dwell Time mellom hver skanning kan angis i henhold til den enkelte brukers krav- se nedenfor.

Når LED-lampen [2] på ønsket knapp lyser, trykker du på bryteren igjen, og opptaket spilles av (avhengig av den valgte aktiviteten). Hvis det ikke er gjort noe opptak for denne plasseringen i opptaks-/avspillingsmodus, fortsetter enheten ganske enkelt å skanne.

Når avspillingen er fullført, starter skanningen automatisk fra der den slapp. Du kan fortsatt bruke Nivå-knappen [5] til å endre nivået eller sangen som åpnes, der det er aktuelt.

En-bryters Dwell-skanning

Koble en enkelt bryter til den merkede SCAN2 [12] og kontroller at enheten er satt i en aktivitet som støtter skanning. Kontroller også at ingen brytere er koblet til SCAN1 [13]. Trykk på bryteren på SCAN2 så mange ganger som nødvendig for å tenne LED-lampen på ønsket knapp [1]. Etter en periode som tilsvarer Dwell Time, hvis ingen ytterligere skanning har funnet sted, spilles opptaket, forhåndsopptaket eller sangen som er knyttet til den knappen (avhengig av den valgte aktiviteten).

Når avspillingen er fullført, kan brukeren skanne til en annen posisjon, ved å gjenta prosessen som er beskrevet ovenfor. Du kan fortsatt bruke Nivå-knappen til å endre nivået eller sangen som åpnes, der det er aktuelt.

To-bryters Trinn-skanning

Plugg bryterene inn i kontaktene merket SCAN1 [13] og SCAN2 [12] og kontroller at enheten er satt i en aktivitet som støtter skanning. Bryteren som er festet til SCAN2 er skannebryteren, og bryteren i SCAN1 spiller av opptaket, forhåndsopptaket eller sangen som for øyeblikket er angitt av lysdiodene (avhengig av den valgte aktiviteten). Bruk SCAN2 til å gå videre med lysdiodene og deretter SCAN1 for å spille.

Du kan skanne til neste element mens det aktuelle elementet spilles av, men den kan ikke spilles av før den gjeldende er fullført (selv om et kort trykk på Aktivitet-knappen [4] kan brukes til å avslutte avspillingen tidlig om nødvendig). Du kan også fortsatt bruke Nivå-knappen til å endre nivået eller sangen som åpnes, der det er aktuelt.

Slumre (dwell time)

Dwell Time brukes til å stille inn tiden mellom trinn som følger etter hverandre. Den har fire innstillinger, som vist i tabell 2 og standard innstillingen er 1 sekund.

Hvis du vil vise gjeldende innstilling, trykker du på og holder nede Nivå-knappen [5] til en av lysdiodene lyser. Hvis LED 1 lyser, indikerer dette en innstilling på 1 sekund, og hvis LED 4 lyser, indikerer dette en innstilling på 4 sekunder. Hvis du vil endre innstillingen, trykker du på Nivå-knappen gjentatte ganger mens lysdiodene [2] lyser. Etter noen sekunder uten ytterligere endringer, går lysdiodene ut og innstillingen lagres. Dwell Time-innstillingen hentes fra minnet ved strøm på.

Tabell 2:Innstillinger for slumre-tid:

Ledet Dwell Tid

1 . 1 sek (standard)

2 . 2 sek

3 . 3 sek

4 . 4 sek

Bruke SimplyWorks trådløse brytere

De kablede bryterne som brukes til skanning, kan erstattes med SimplyWorks trådløse brytere. De kablede bryterne har prioritet, så hvis du har tenkt å bruke trådløse brytere, må du kontrollere at ingen kablede brytere er koblet til SCAN1 [13] eller SCAN2 [12].

Før du kan bruke SimplyWorks-brytere med AACtivity, må du først pare dem sammen. AACtivity kan støtte opptil seks trådløse brytere samtidig, noe som kan være nyttig for å gi flere tilgang, ved for eksempel gruppeaktiviteter.

Hvis du vil pare en SimplyWorks-bryter med AACtivity, må du først kontrollere at enheten ikke er i opptaksmodus (angitt med alle åtte lysdioder [2] som lyser). Trykk kort på Par/Slett [9], så begynner par-lampen [15] å blinke. Mens den blinker, trykk på Par-knappen på den trådløse bryteren. De to enhetene vil da opprette en tilkobling som tar noen sekunder, i løpet av hvilken tid segmentene av skjermen på den trådløse bryteren vil blinke i et roterende mønster. Når prosessen er fullført, vil par-lampen på AACtivity lyse jevnt i noen sekunder for å vise at operasjonen er vellykket og skjermen på den trådløse bryteren vil vise ‘P’. Enhetene er nå paret, men det er fortsatt nødvendig å bestemme hva du ønsker at bryteren skal gjøre.

Det finnes flere alternativer, som oppført i tabell 3.

Tabell 3: Innstillinger for trådløs bryter:

Funksjonen Resultatet

1-8 Spiller av opptak, forhåndsinnspilling eller sangnummer 1 til 8

C Automatisk skanning

D Dwell Scan

E Trinnskanning (for skanning av trinn med to bryter)

F Velg (for to-brytertrinnskanning)

Hvis du vil angi riktig funksjon på de trådløse bryterne, trykker du på Funksjon (Function)-knappen på bryteren switch og observerer gjeldende innstilling på displayet. Hvis du må endre den, fortsetter du å trykke (eller trykker og holder) Funksjonsknappen til riktig siffer/bokstav vises. Når displayet slukkes, lagres innstillingen og blir oppdatert.

Ingen av de andre funksjonene enn de som er oppført i tabellen ovenfor, har noen effekt på AACtivity.

I tillegg til å bruke trådløse brytere fra SimplyWorks-serien, kan enhver kablet bryter gjøres trådløs ved å koble den til SimplyWorks Send. Oppsett er nøyaktig som beskrevet ovenfor.

Når AACtivity mottar informasjon fra en enhet som den er paret med, blinker Pair LED kort, noe som noen ganger kan være nyttig for å identifisere hvilke brytere som er parkoblet.

Vær oppmerksom på at det er mulig å slette all tidligere parings-informasjon ved å trykke og holde nede Pair/ Erase [9] (først sørg for at du ikke er i opptaksmodus). Par-LED-lampen [15] blinker raskt for å indikere at parings-informasjonen for alle brytere slettes.

Enhetsutgang

Toy Output [14] kan brukes til å opprette en “belønning” eller til å skape en bestemt effekt i opptaks-/avspillingsaktiviteten. Alle meldinger på et hvilket som helst nivå kan gjøres, for å slå på data for varigheten av meldingen, slik at noen meldinger kan slå på Toy Output mens andre ikke gjør det. Hvis du vil registrere en bestemt melding for en Toy Output, trykker du kort på Aktivitet-knappen [10] mens du tar opp meldingen. Denne meldingen vil da alltid slå på Toy Output for sin fulle varighet under avspilling til slettet eller det er over-innspilt. Andre meldinger vil ikke aktivere Toy output.

Vær oppmerksom på at i Musikkskanningsaktivitet er Toy Output alltid slått på under jubelen og under påfølgende avspilling, som en ekstra eller alternativ belønning.

Ingen av de andre aktivitetene benytter seg av enhetsutgang.

Ekstern mikrofoninngang

En ekstern mikrofon kan kobles til kontakten [11] som et alternativ til den interne mikrofonen, sistnevnte deaktiveres når en ekstern mikrofon er koblet til.

En ekstern mikrofon kan gi aktiviteter en ny og morsom dimensjon, siden de kan spille inn sine egne meldinger og spille dem av, kanskje som en del av en gruppeaktivitet.

Innholdspakker

Med mindre annet diskuteres med oss, har AACtivity blitt lagt inn med en standard innholdspakke som har engelskspråklige kunngjøringer, og har forhåndsinnspilte lyder og sanger som passer for yngre brukere.

Innholdspakken består av en minneenhet, som kan kobles til bunnen av AACtivity, og et dokument som forteller deg hvordan du endrer minneenheten og viser språket, forhåndsinnspilte lyder og sanger. Hvis du ønsker en annen innholdspakke, vennligst ta kontakt med oss for en spesial bestilling. (Ekstra kostnad blir lagt på i henhold til det ekstra arbeid som utføres).

Vedlikehold

AACtivity har ingen deler som kan brukes til brukeren. Hvis reparasjon blir nødvendig, skal enheten returneres til Amajo AS.

Garanti

Din AACtivity er garantert i 24 måneder fra kjøpsdatoen mot defekter, produksjons- eller komponent svikt. Enheten er designet for pedagogiske applikasjoner. Bruk utenfor disse områdene vil ugyldiggjøre garantien. Uautorisert reparasjon eller modifikasjon, mekanisk misbruk, nedsenkning i væske eller tilkobling til en inkompatibel strømforsyning vil ugyldiggjøre garantien.

Feilsøking

Hvis AACtivity ikke fungerer som den skal, kan du bruke følgende veiledning for å finne årsaken. Hvis enheten fortsatt ikke fungerer, må du kontakte Amajo AS før du returnerer den, etter du har prøvd denne veiledningen.

SymptomMulig årsak/løsning
Ingen lydutgang når du trykker på en knapp•  Kontroller at strømforsyningen er koblet til en stikkontakt og inn i stikkontakten [7]. • Kontroller at enheten er slått på ved å rotere volumkontrollen [8]. • Hvis du er i aktivitet for opptak og avspilling, må du kontrollere at det er tatt opp noen meldinger.
Feil lydeffekter spilles av i forhåndsinnspilt• Velg riktig kategori ved hjelp av Nivå-knappen [5] i henhold til den angitte listen.  • Kontroller at du har riktig innholdspakke – den kan ha blitt endret til en landsspesifikk eller aldersbestemt pakke.  
Feil sang spilles av i musikkskanning eller i musikkavspillingsaktiviteter• Velg riktig sang ved hjelp av Nivå-knappen [5] i henhold til den angitte listen i Musikkskanning, eller trykk på riktig knapp [2] i Musikkavspilling. • Kontroller at du har riktig innholdspakke – den kan ha blitt endret til en landsspesifikk eller aldersbestemt pakke.  
Toy Output gjør ingenting• I Aktivitet med opptak og avspilling må du tilordne en bestemt melding for å få en Toy Output når du tar opp. Se avsnittet Toy Output med tittelen Toy Output. • Toy Output har ingen effekt i aktiviteter som: forhåndsinnspilte lyder, freestylemusikk og musikkavspilling.  
Jeg har ødelagt strømforsyningen til  min AACtivity• Det er viktig at riktig strømforsyning brukes med produktet. Bare fordi pluggen er den samme på en annen strømforsyning, gjør den ikke egnet. Hvis du har ødelagt den som følger med enheten, kan du alltid få kjøpt en ny fra Amajo AS.  
Jeg vil gjerne bruke en ekstern mikrofon- hvilken type skal jeg kjøpe?• Du trenger en monomikrofon med en 3,5 mm jack. Disse er lett tilgjengelig fra ulike forhandlere.  
Hvilke typer plugg fungerer den universelle strømforsyningen med?• Den har klipp for Storbritannia, USA, Europa (Schuko), Australia og New Zealand. Disse dekker mange andre land også, men hvis du tror det ikke kan være kompatibelt med stikkontaktene dine, vennligst kontakt Amajo AS.  

ADVARSEL !

Ikke fjern den fargede etiketten på hver av de åtte knappene. Hver knapp inneholder en liten magnet, som ligger trygt når den er i bruk, men kan bli en fare hvis den skilles fra produktet. Hvis magneten har klart å skille seg fra knappene på produktet, må de holdes borte fra barn. De er ekstremt farlige ved svelging og det kan kreves kirurgi for å få fjerne dem. Magnetene må også holdes borte fra hjerte pacemakere.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s