Blog Feed

Musikkmøbler til bruk ved Kongsvinger kommunens‏‏‎‪‪‪‎‎‏‪‏‏‪‪‪‪‬‎‏‏ institusjoner – fortrinnsvis for avslapning for demenssyke.

Amajo er tildelt en rammeavtale med Kongsvinger kommune for musikkmøbler til bruk ved kommunens‏‏‎‪‪‪‎‎‏‪‏‏‪‪‪‪‬‎‏‏ institusjoner, fortrinnsvis for avslapning for demenssyke. Ta gjerne kontakt med oss for utprøving😊

Kuleprodukter kan redusere bruk av tvang i psykiatrisk behandling

Marit Løbben, hjelpemiddelkonsulent Målrettet sansestimulering av muskel-ledd-sansen virker samlende og beroligende. Prøv å se for deg at kroppen er bygget av legoklosser. Hvis vi ikke får informasjon via muskel-ledd-sansen begynner klossene å løsne og vi mister fornemmelsen av egen kropp. Dette gjør oss utrygge og rastløse. Stimulering av muskler og ledd fører til at klossene … Continue reading Kuleprodukter kan redusere bruk av tvang i psykiatrisk behandling