Brukerhistorier – kuledyner for voksne

Kuledynen benyttes til barn og voksne med spastisitet og pasienter med følgeskader etter hjernetraumer. Mange med medfødte eller ervervede nevrologiske skader har fått endret oppfattelse av egen kropp, forstyrret rom- og retningssans eller sanseforstyrrelser. Den endrede kroppsfornemmelse kan gi uro og utrygghet. Her kan kuledynen bidra til å kunne kjenne sin egen kropp bedre. Dynen gir ro, trygghet og fysisk avgrensning.

Katalog – Tilpassede klær til voksne og eldre

I denne katalogen har vi samlet en oversikt over vårt sortiment av tilpassede klær til voksne og eldre. Klærne er laget i materiale som er slitesterkt og vaskbart på over 60 grader. Det finnes også et utvalg med klær og artikler som har flammehemmende egenskaper. Klærne er laget med tanke på å forenkle stell og pleie. Tanken er at det skal være enkelt og behagelig for bruker å få skiftet tøy.

Nå er kuledyne godkjent som behandlingsmiddel

Det er mange som kan ha godt av kuledyne i behandlingen. Felles for dem alle er at de har uro i kroppen eller angst, at de mangler god selvregulering av følelseslivet. Det er ikke et behandlingstilbud som står seg alene, men det er et supplement til annen oppfølging og kan redusere både medikamentbruk og tvang. I så måte kan det bety mye for pasientene, både i form av opplevd trygghet og fordi det er brukerstyrt.