Musikkmøbler til bruk ved Kongsvinger kommunens‏‏‎‪‪‪‎‎‏‪‏‏‪‪‪‪‬‎‏‏ institusjoner – fortrinnsvis for avslapning for demenssyke.

Amajo er tildelt en rammeavtale med Kongsvinger kommune for musikkmøbler til bruk ved kommunens‏‏‎‪‪‪‎‎‏‪‏‏‪‪‪‪‬‎‏‏ institusjoner, fortrinnsvis for avslapning for demenssyke. Ta gjerne kontakt med oss for utprøving😊