Liv Beate Stenberg, Hjelpemiddelkonsulent

I forbindelse med innvilget minimetodevurdering på kuledyner, er det viktig å gjøre oppmerksom på at dette er en litt annen søkeprosess enn når man søker hjelpemidler via NAV.

Minimetodevurderingen for kuledyner er en Nasjonal metodevurdering, som innbefatter at alle helseforetak nå kan innvilge kuledyner som behandlingshjelpemiddel.

Legespesialist har myndighet til å da søke om behandlingshjelpemidlet. Det vil da si at hvis bruker er tilknyttet spesialisthelsetjenesten, som Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, DPS eller lignende- og går under behandling hos for eksempel en psykiater, kan ansvarlig behandler sende skjema til oss og søke om utprøving av vektdyne i tre uker.

En fysioterapeut eller ergoterapeut i kommunen kan også søke om utprøving, men trenger uttalelse fra spesialist for å kunne søke om å få beholde dynen, og å få kostnadene dekket.

Innen utprøvningstiden på tre uker har gått, skal spesialisthelsetjenesten ha tilbakemelding på om dyna ønskes returnert, eller om den skal søkes om å få beholde denne videre. Dynene skal ha vært på utprøving før man kan søke om å få den innvilget.

Det er alltid spesialisthelsetjenesten som søker om behandlingshjelpemidler. Søknaden sendes da til det aktuelle helseforetak, og ikke til Nav, som med mange andre hjelpemidler.

Skjema, lovverk og informasjon finner du her.

Du kan gjerne lese mer om kuledyner her.

Trenger du hjelpe til valg av kuledyne kan du ta kontakt med oss.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.